Regularność w treningach - klucz do zdrowia i formy [badania]

Zdrowie i odpowiednie kompetencje społeczno-emocjonalne to ważne elementy dobrego życia, a służące mu nawyki kształtują się już w młodości. Wyniki badania #zacznijodlekkiej potwierdzają, że ruch i zdrowie fizyczne idą w parze. 

facet rozciąga się Shutterstock.com
Shutterstock.com

Badanie #zacznijodlekkiej to projekt, który został przeprowadzony przez Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie, Polski Związek Lekkiej Atletyki (PZLA) oraz Nestlé Polska.

Badaniem objęto aż 1014 nastolatków – dziewcząt i chłopców w wieku 12-13 lat z różnych regionów kraju. 507 z nich uczestniczyło w programie Lekkoatletyka dla Każdego (LDK). Druga połowa to młodzież niebiorąca w nim udziału. Od czerwca do listopada 2017 r. porównywano ich pod kątem: budowy ciała i sprawności fizycznej, sposobu odżywiania oraz kompetencji społeczno-emocjonalnych. Na przeprowadzenie tak wnikliwego badania pozwoliła m.in. dokładna wiedza kiedy, jak często i jakie dyscypliny sportowe uprawia młodzież w ramach programu LDK. Wyniki projektu #zacznijodlekkiej mają wartość naukową, a jego podsumowanie stanowi szczegółowy raport. Poniżej przestawiamy 3 zaskakujące wnioski na temat polskiej młodzieży, jakie płyną z badania:

1. Większe miasta, większa aktywność

Badanie potwierdziło, że uprawianie sportu pomaga w utrzymaniu prawidłowych parametrów fizycznych, w tym m.in. masy ciała i obwodu talii. U ok. 80% ćwiczących w ramach LDK były one w normie. Ciekawą obserwacją w tym obszarze jest natomiast fakt, że pod względem wydolności fizycznej lepiej wypadła młodzież z dużych miast – zarówno ćwicząca, jak i niećwicząca. Przeczyłoby to zatem powszechnemu przekonaniu, że w mniejszych miejscowościach żyje się aktywniej.

2. Aktywność fizyczna nie zawsze idzie w parze z prawidłową dietą

Pomimo teoretycznie wyższej świadomości na temat roli właściwego odżywiania w życiu człowieka u młodzieży ćwiczącej w ramach LDK, autorzy raportu nie mogą niestety potwierdzić, że regularne uprawianie sportu przekłada się na przestrzeganie prawidłowej diety. Obie badane grupy nastolatków spożywają za dużo cukrów prostych. Jedzą natomiast zbyt mało warzyw, które wraz z owocami stanowić powinny podstawę zbilansowanego jadłospisu. Aż 75% badanych spożywa ich poniżej 3 porcji dziennie.

3. „Profil mistrza” zwiększa szansę na sukces

Otwartość, umiejętność pracy w zespole, wiara we własne możliwości i w realizację zamierzonych celów – to cechy, które pomagają osiągnąć życiowy sukces. Składają się one na tzw. „profil mistrza”. Okazuje się, że regularne uprawianie sportu kształtuje go i wzmacnia. „Profilem mistrza” charakteryzowało się 30% osób ćwiczących w ramach LDK – to aż o 8,5% więcej niż w grupie niećwiczącej (21,5%). Szczególnie duża różnica widoczna była pomiędzy dziewczętami z mniejszych miejscowości biorącymi i niebiorącymi udziału w LDK. Niemal 1/3 (28%) dziewcząt z pierwszej grupy wykazała się cechami świadczącymi o „profilu mistrza”, podczas gdy w drugiej grupie wskaźnik ten wyniósł tylko 18%.

źródło: mat. prasowe


REKLAMA