Pracujesz na nocki? Możesz mieć astmę.

Pracownicy zmianowi, zwłaszcza ci, którzy długo pracują na nocki, są bardziej niż przeciętnie narażeni na zachorowania na astmę.

Praca zmianowa i astma Shutterstock.com

Co to jest astma

W dużym uproszczeniu astma to choroba powodująca, że oskrzela, czyli takie cienkie rurki rozprowadzające powietrze z tchawicy (grubej rury) do płuc, ulegają zwężeniu pod wpływem różnych czynników. Gdy światło oskrzeli ulega zwężeniu, powietrze z trudem się przez nie przeciska i towarzyszy temu świszczący oddech, uczucie duszności i kaszel. Silny atak astmy może prowadzić do całkowitego zamknięcia oskrzeli i wówczas, jeżeli chory nie sięgnie po lek ani nie dostanie pomocy, może się to skończyć śmiercią.

Szacuje się, że w Polsce na astmę choruje około 5% populacji, a więc prawie 2 miliony ludzi.

Ilu ludzi pracuje na zmiany

Około 15-20 % wszystkich pracujących w Europie pracuje w systemie zmianowym. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce osoby pracujące w porze nocnej stanowiły około 8% wszystkich pracujących. Pracujących w Polsce jest około 16 milionów, a więc na nocki pracuje około 1,2 milionów Polaków.

Praca zmianowa powoduje przestawienie rytmu okołodobowego i zaburzenia wewnętrznego zegara biologicznego, co powoduje wiele różnych problemów zdrowotnych. Praca w porze nocnej oraz jej długi czas mogą powodować powstawanie wielu chorób przewlekłych, jak na przykład cukrzycy typu 2 (DM2), nadciśnienia tętniczego, otyłości oraz procesów nowotworowych – pisze na łamach Forum Zaburzeń metabolicznych Agnieszka Kuleta z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Nasilenie objawów astmy zmienia się w zależności od pory dnia, więc badacze z University of Manchester postanowili sprawdzić, czy praca zmianowa może mieć wpływ na częstość występowania astmy i ciężkość jej przebiegu.

Przy okazji uczeni postanowili sprawdzić, czy istnieje jakaś korelacja między typem człowieka (czy jest rannym ptaszkiem, czy nocnym Markiem) a zachorowaniami na astmę.  

ZOBACZ TEŻ: Czym jeszcze grozi praca na nocki

Na nocki pracują mężczyźni

Żeby to sprawdzić, sięgnęli do danych prawie 300 tys. pacjentów zgromadzonych w bazie UK Bobak. Badani mieli między 37 a 72 lata, większość z nich (83%) pracowała w normalnych, stałych godzinach, podczas gdy 17% pracowało w systemie zmianowym. Mniej więcej połowa z tych 17% pracowała w nocy, czyli odsetek ten był bardzo zbliżony do naszych polskich danych.

W grupie pracowników zmianowych zauważalna była przewaga mężczyzn, palących papierosy. Grupa ta piła alkohol w ilościach mniejszych niż przeciętne, spała mniej godzin na dobę i pracowała przez więcej godzin tygodniowo.

Ci, którzy pracowali na nocki, byli też często naturalnymi „sowami” i zazwyczaj ich stan zdrowia był gorszy niż u tych, którzy pracowali za dnia.

Astma atakuje nocą

Około 5% badanych cierpiała na astmę, z czego u 3% astma miała przebieg umiarkowany lub ciężki. Kiedy badacze porównali grupę chorych z czasem i godzinami pracy, okazało się, że Ci którzy stale pracują po nocach, są aż o 36% bardziej narażeni na umiarkowaną lub ciężką astmę niż ci, którzy pracują w normalnych godzinach.  

Okazało się, że praca zmianowa, nawet jeśli nie wymaga stałych „nocek”, zwiększa ryzyko świszczącego oddechu, duszności i kaszlu o 11-18%.

Najbardziej narażeni na astmę, bo aż o 55% bardziej, okazali się ci, którzy pracują na zmiany w sposób nieregularny, tzn. często muszą zmieniać swój rytm dobowy, raz pracując na ranną zmianę, raz na popołudniową, a innym razem na nockę.

Jeśli więc już chorujesz na astmę albo masz alergię, która sama w sobie znacząco zwiększa ryzyko wystąpienia astmy, staraj się tak kierować swoim życiem zawodowym, żeby pracować w jak najbardziej regularnych godzinach. A jeśli tylko zauważysz u siebie niepokojące objawy, idź do lekarza, bo nieleczona astma jest znacznie groźniejsza niż ta leczona.  

SPRAWDŹ TEŻ: Czy sport może pomóc przy astmie?


Źródło: British Medical Journal

https://www.bmj.com/company/newsroom/permanent-night-shift-workers-at-heightened-risk-of-moderate-to-severe-asthma/

Zobacz również:
REKLAMA