Dlaczego aktywność fizyczna jest wskazana przy objawach depresji

Nowe badania pokazują, że uprawianie sportu nie tylko zmniejsza objawy depresji, ale też poprawia zdolności uczenia się. Zobaczcie, dlaczego tak się dzieje.

depresja, TMS shutterstock.com

Niezwykle korzystny wpływ aktywności fizycznej na mózg potwierdzają nowe badania w Uniwersyteckiej Klinice Psychiatrii i Psychoterapii Ruhr-Universität Bochum (RUB) w Ostwestfalen-Lippe. Okazuje się, że ćwiczenia ciała wpływają na to, że mózg jest bardziej plastyczny, co jest niezbędne w procesach adaptacji i uczenia się. Jednocześnie zmniejszają się objawy depresji.

REKLAMA

ZOBACZ: Mniej oczywiste objawy depresji

Depresja najczęściej przejawia się obniżeniem aktywności, utratą zainteresowań, apatią, brakiem energii, zmęczeniem, dlatego takie osoby na ogół przestają być zainteresowane ćwiczeniami. Na poziomie centralnego układu nerwowego depresja przejawia się zmniejszoną zdolnością mózgu do zmian.

Aby zbadać wpływ aktywności na te charakterystyczne objawy zespół pod kierunkiem Karin Rosenkranz podzielił osoby badane z klinicznymi objawami depresji na dwie grupy. Jedna grupa nie zmieniała swojego trybu dnia, a druga przez trzy tygodnie wykonywała specjalnie opracowany program ćwiczeń, który zawierał elementy pracy zespołowej.

„To motywowało i wzmacniało poczucie wspólnoty, jednocześnie redukując strach przed wyzwaniami i negatywnymi doświadczeniami związanymi z aktywnością fizyczną – takimi jak szkolne lekcje WF” – wyjaśnia Karin Rosenkranz.

Naukowcy ustalili u badanych osób nasilenie wskaźników depresji, takich jak utrata motywacji i zainteresowań, ilość negatywnych emocji zarówno przed, jak i po programie. Za pomocą przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (transcranial magnetic stimulation – TMS) zbadano również zdolność mózgu do adaptacji, czyli neuroplastyczność. „Zdolność do zmiany jest ważna we wszystkich procesach uczenia się” – wyjaśnia Karin Rosenkranz.

PRZECZYTAJ: Jak walczyć z nerwicami?

Wynik eksperymentu pokazuje, że zaledwie trzytygodniowy program zajęć ruchowych sprawił, że mózgowa zdolność do zmiany u osób z depresją znacznie wzrosła i osiągnęła podobny poziom, jak u ludzi zdrowych. Jednocześnie osłabły u tych badanych objawy depresji. „Im bardziej rosną zdolności adaptacyjne, tym wyraźniej zmniejszają się objawy kliniczne” – mówi Rosenkranz.
Żródło: sciencedaily.com

Zobacz również:
REKLAMA