Aktywizm społeczny - jak wpływa na mózg?

Podobno nigdy jeszcze w dziejach tak wielu ludzi na świecie nie żyło w takim dobrobycie, jak obecnie. Ale, paradoksalnie, coraz więcej z nas ma poczucie, że sprawy idą w złym kierunku, wielu odczuwa smutek, przygnębienie, brak nadziei.

shutterstock.com

Wiąże się to naturalnie z ogólną sytuacją polityczno-społeczną na świecie, zmianami klimatycznymi, załamaniem się dotychczasowych autorytetów. Internet sprawił, że dowiadujemy się o tym świecie coraz więcej i ta wiedza wcale nas nie uszczęśliwia.

ZOBACZ: Czy warto być dobrym?

Poczucie rozczarowania rzeczywistością może nas skłonić do psychicznego wycofywania się w świat wirtualny, w którym mamy przynajmniej złudzenie, że coś od nas zależy. Ale taka postawa tylko pogarsza nasz stan psychiczny. Wszystkie badania wskazują, że lepiej zacząć działać na rzecz spraw, które Ci leżą na sercu. Niezależnie od Twoich przekonań politycznych, aktywność ma znaczenie nie tylko dla świata, w którym żyjesz, ale także dla Ciebie jako jednostki. Walka o zmianę ma zaskakujące korzyści uboczne.

Według naukowców z Wake Forest Baptist Medical Center w Północnej Karolinie, aktywiści mają znacznie większe szanse na wyższe zarobki w późniejszym życiu niż ich politycznie wycofani rówieśnicy. W badaniach zaobserwowano również korelację między zaangażowaniem obywatelskim a niższymi wskaźnikami depresji i „negatywnymi zachowaniami zdrowotnymi”, takimi jak nadużywanie alkoholu czy narkotyków.

Inne badanie, na uniwersytecie w Wirginii, potwierdziło ten związek, dowodząc, że aktywny udział w obywatelskich inicjatywach może pomóc w łagodzeniu stresu psychicznego, szczególnie wśród osób, które uważają, że ich status społeczny jest niższy. Od dawna wiemy, że poczucie braku wpływu na rzeczywistość wiąże się z niepokojem, stanami depresyjnymi, a w najgorszych przypadkach z pojawieniem się myśli samobójczych.

Aktywność przywraca Ci poczucie sprawczości i sprawia, że czujesz się silniejszy psychicznie. Jak powiedział kiedyś Martin Luther King, każdy z nas może przekształcić cierpienie w „siłę twórczą”.

REKLAMA