1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. [Co określa Regulamin?] Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Strony, w tym warunki korzystania z usługi Newsletter.

 2. [Kto prowadzi Stronę?] Stronę prowadzi Convertiser.

 1. DEFINICJE

 1. [Co oznaczają definicje?] Pojęcia określone poniżej stanowią definicję. Jeżeli będą ona napisane w Regulaminie z wielkiej litery to powinny być rozumiane następująco:

  1. Convertiser – Convertiser sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Długosza 48, 51-162 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379536, REGON 021470991, NIP 8971771112; e-mail [email protected];

  2. Użytkownik – osoba korzystająca ze Strony;

  3. Regulamin – niniejszy regulamin;

  4. Strona – niniejsza strona internetowa;

  5. Sklep – podmiot współpracujący z Convertiser, którego Treści są prezentowane na Stronie;

  6. Treści – wszelkie materiały, oferty, zdjęcia, opisy produktów lub usług, funkcjonalności i informacje udostępnione na Stronie.

 1. TREŚCI NA STRONIE

 1. [Jakie Treści znajdują się na Stronie?] Na Stronie zamieszczone są między innymi następujące Treści:

  1. wybrane informacje dotyczące oferty produktów i usług Sklepów;

  2. wybrane informacje prasowe;

  3. informacje dotyczące Convertiser;

  4. dane kontaktowe Convertiser.

  Treści zawarte na Stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty Convertiser dla Użytkownika.

 1. [W jakim języku są zamieszczane Treści?] Przede wszystkim Treści są zamieszczane w języku polskim ale możliwe, że będą zamieszczane Treści w obcych językach.

 2. [Kto ma prawa do Treści zamieszczonych na Stronie?] Prawa do wszelkich Treści udostępnionych przez Convertiser na Stronie przysługują Convertiser lub Sklepom lub podmiotom, które zezwoliły Convertiser na umieszczenie danych Treści na Stronie. Korzystając z Serwisu Użytkownik nie nabywa praw ani licencji do Treści. Użytkownik może korzystać z Treści tylko do prywatnego użytku.

 3. [Czy Convertiser będzie aktualizować Treści?] Tak, Treści będą na bieżąco aktualizowane przez Convertiser lub Sklepy.

 1. KORZYSTANIE ZE STRONY

 1. [Co Użytkownik może robić na Stronie?] Użytkownik może na Stronie:

  1. zapoznać się z ofertą Sklepów;

  2. przejść na strony Sklepów;

  3. komentować Treści zawarte na Stronie.

 2. [Czy Convertiser jest sklepem internetowym?] Convertiser nie jest sklepem internetowym, nie sprzedaje towarów i usług, nie pośredniczy w ich sprzedaży lub płatnościach ani nie gwarantuje należytego wykonania umowy pomiędzy Użytkownikiem i Sklepem, którego Treści znajdują się na Stronie. Convertiser informuje jedynie o ofertach Sklepów, zgodnie z aktualnie posiadanymi informacjami. Posiadane przez Convertiser informacje mogą się różnić od faktycznej oferty danego Sklepu w danym momencie. Ostateczne i aktualne informacje są zawsze podane na stronach internetowych Sklepów.

 3. [Czy korzystanie ze Strony jest płatne lub wymaga rejestracji?] Korzystanie ze Strony jest bezpłatne i nie wymaga rejestrowania się.

 4. [Jakie są warunki korzystania ze Strony?] Użytkownik powinien korzystać ze Strony w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów. Użytkownik w ramach korzystania ze Strony nie może:

 1. podawać nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych informacji lub danych osobowych,

 2. dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

 1. [Co powinien zrobić Użytkownik, jeżeli nie akceptuje warunków korzystania ze Strony?] Jeżeli Użytkownik nie akceptuje warunków korzystania ze Strony to powinien niezwłocznie przerwać korzystanie ze Strony.

 2. [Jakie są wymagania techniczne korzystania ze Strony?] Korzystanie ze Strony wymaga używania urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet i poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer. Przy korzystaniu ze Strony zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.

 1. KOMENTARZE

 1. [Czy Użytkownicy mogą umieszczać komentarze na Stronie?] Tak, w ramach Strony Użytkownicy mogą umieszczać swoje komentarze, w tym komentarze zawierające opinie na temat Treści, prezentowanych produktów lub usług albo Sklepów. Komentarze stanowią wyłącznie opinie Użytkowników.

 2. [Jakie Komentarze na Stronie są zakazane?] Użytkownik nie może zamieszczać komentarzy, które:

  1. są wulgarne lub których treś

  2. narusza prawo, Regulamin lub dobre obyczaje;

  3. nawołują do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów;

  4. zawierają odnośniki lub adresy stron internetowych;

  5. mają cel handlowy, marketingowy lub reklamowy;

  6. zawierają dane osobowe;

  7. świadomie wprowadzają w błąd, podważają wiarygodność lub stanowią fałszywą opinię dotyczącą danego produktu, usługi lub Sklepu;

  8. naruszają prawa lub tajemnice osób trzecich.

 3. Convertiser nie przegląda i nie zapoznaje się z komentarzami, jednak jeżeli otrzyma wiadomość lub informację, że dany komentarz jest niezgodny z co najmniej jedną z powyższych zasad, to może taki komentarz usunąć lub zmienić. [Czy Convertiser może korzystać z komentarzy Użytkownika?] Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie, jak i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez Convertiser komentarzy zamieszczonych na Stronie przez tego Użytkownika. Użytkownik może cofnąć tę zgodę poprzez usunięcie komentarza.

 1. NEWSLETTER

 1. [Na czym polega usługa Newsletter?] Usługa newsletter polega na przesyłaniu przez Convertiser na adres elektroniczny Użytkownika informacji marketingowych związanych z ofertą handlową Sklepów. Użytkownik może skorzystać z usługi newsletter podając swój adres elektroniczny w odpowiednim miejscu na Stronie i akceptując wskazane tam zgody. Korzystanie z usługi newsletter jest nieodpłatne. Rezygnacja z usługi newsletter może nastąpić w każdym czasie poprzez przesłanie wiadomości na adres: [email protected] wraz z wskazaniem adresu e-mail, którego dotyczy.

 1. REKLAMACJE

 1. [W jaki sposób Użytkownik może składać reklamacje i w jakim czasie Convertiser udzieli odpowiedzi?] Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Strony lub poszczególnych, świadczonych na niej usług, na adres siedziby Convertiser lub na adres elektroniczny [email protected] Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis sprawy i adres elektroniczny Użytkownika, na który ma być udzielona odpowiedź. Convertiser może poprosić Użytkownika o przekazanie dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi. Convertiser udzieli odpowiedź na reklamację w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. [Jakie prawo reguluje usługi świadczone za pośrednictwem Strony?] Prawem właściwym dla usług świadczonych za pośrednictwem Strony jest prawo polskie.

Operatorem serwisu jest firma Convertiser sp. z o.o. / myBaze