POLITYKA COOKIES

 1. [Co określa niniejsza polityka cookies?] Poniższa polityka cookies określa zasady wykorzystywania plików cookies (tj. ich przechowywania na urządzeniu Użytkownika i uzyskiwania do nich dostępu) w na niniejszej Stronie internetowej administrowanej przez Convertiser sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Długosza 48, 51-162 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379536, REGON 021470991, NIP 8971771112.

 2. [Czym są pliki cookies?] Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. O sposobie funkcjonowania plików cookies Użytkownik może dowiedzieć się więcej np. na stronie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Cookies

 3. [Czy Użytkownik może odmówić wykorzystywania plików cookies?] Użytkownik może udzielić bądź odmówić udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki. W zależności od używanej przeglądarki, może być dostępna także możliwość określenia bardziej szczegółowych warunków przechowywania plików cookies, np. poprzez blokowanie wyłącznie plików cookies wykorzystywanych przez poszczególne witryny, blokowanie jedynie określonych plików cookies lub usunięcie pojedynczych plików cookies, które są już przechowywane w urządzeniu Użytkownika. Jeżeli przeglądarka Użytkownika akceptuje określone pliki cookies, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie tych plików cookies, zgodnie z odpowiednimi przepisami polskiego prawa. Dokładne instrukcje dotyczące sposobu określenia warunków przechowywania są dostępne na stronach producenta lub dewelopera przeglądarki.

 4. [Do jakich celów wykorzystywane są pliki cookies?] Pliki cookies mogą być wykorzystywane np. w celu:

  1. dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb;

  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości Strony;

  3. identyfikowania źródła, z jakiego użytkownik trafił na Stronę.

 5. [Jakie rodzaje typów cookies mogą być wykorzystywane w ramach Strony?] W ramach Strony mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

  1. sesyjne (session cookies) – są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

  2. stałe (persistent cookies) – pliki cookies, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia;

  3. własne (first party cookies) – cookies umieszczone bezpośrednio przez Convertiser;

  4. cookies zewnętrzne (third-party cookies) – cookies umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez Convertiser;

  5. niezbędne – są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony lub funkcjonalności z których Użytkownik chce skorzystać;

  6. biznesowe – umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu o który udostępniona jest Strona, ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności Strony ale może obniżyć poziom świadczenia usługi. Do tej kategorii należą np. cookies reklamowe.

 6. [Jakie dokładnie pliki cookies i w jakim celu wykorzystuje Strona?] Dokładne cele wykorzystywanych na Stronie plików cookies określone są poniżej:

  1. analityczne – umożliwiają gromadzenie informacji na temat sposobu wykorzystania Serwisu;

  2. funkcjonalne – pozwalają na zachowanie preferencji użytkownika oraz personalizacji interfejsu Serwisu;

  3. autoryzacyjne – służące do uwierzytelniania użytkownika w częściach Serwisu wymagających logowania;

  4. reklamowe – umożliwiają dostosowanie wyświetlanych kreacji reklamowych do zainteresowań użytkowników;

 7. [Jakie mogą być konsekwencje braku zgody na wykorzystywanie plików cookies?] Brak zgody na wykorzystywanie plików cookies może spowodować, że część funkcjonalności Strony nie będzie działać poprawnie lub przestanie działać. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności Strony, zalecane jest wyrażenie zgody na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies.

 8. [Jakie znaczenie mają pojęcia używane w niniejszej polityce cookies?] Pojęcia używane z wielkiej litery w niniejszej polityce cookies mają znaczenie nadane im w Regulaminie niniejszej strony internetowej.

Operatorem serwisu jest firma Convertiser sp. z o.o. / myBaze