Men's Health Ale ryba!
Zamawiam wydanie specjalne „Men's Health Ale ryba!” (w cenie 14,99 PLN). Przesyłka na terenie kraju jest bezpłatna. Jeśli magazyn ma być wysłany za granicę dodatkowy koszt przesyłki wynosi 10 PLN.

Dane zamawiającego

* pole wymagane

Dane wysyłki

Wybieram inny adres wysyłki

Kwota do zapłaty

14.99 PLN

Sposób płatności on-line

Sposób płatności off-line

Zaznacz zgody (* - oznacza zgodę wymaganą)

  • * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu świadczenia usługi prenumeraty przez administratora, którym jest Motor – Presse Polska sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, KRS 151026, REGON 932947360, NIP 899-00-26-326. Informujemy, że dane będą przetwarzane w sposób zgodny z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także, że posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz zwrócenia się z żądaniem usunięcia podanych danych osobowych. Zbierane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu wskazanym powyżej. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest całkowicie dobrowolne

  • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Motor – Presse Polska sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej.

  • Wyrażam zgodę na używanie przez Motor – Presse Polska sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne.

  • * Zapoznałem się z regulaminem sprzedaży oraz harmonogramem i cennikiem prenumeraty drukowanej.