Zatrzymany na proteście - co możesz zrobić?

Wielu mężczyzn wspiera swoje żony, partnerki, siostry, koleżanki czy córki w przybierających na sile protestach przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli też się wybierasz, zapoznaj się ze swoimi podstawowymi prawami przygotowanymi przez przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. To się naprawdę może przydać. 

protesty, Ogólnopolski Strajk Kobiet HFPC

Pamiętaj, że funkcjonariusze Policji mają prawo do:

 • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości (na prośbę policjanta okaż swój dowód osobisty);
 • stosowania środków przymusu bezpośredniego (np. kajdanek) w celu: wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez uprawnionego poleceniem; odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby; przeciwdziałania naruszeniu porządku lub bezpieczeństwa publicznego;
 • zatrzymywania osób w celu ustalenia ich tożsamości lub w związku z podejrzeniem popełnienia wykroczenia lub przestępstwa;
 • zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia;
 • przeszukiwania osób w związku z podejrzeniem popełnienia wykroczenia lub przestępstwa;
 • obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych.

Jeżeli w trakcie zgromadzenia jesteś legitymowany/zatrzymany przez funkcjonariusza Policji MASZ PRAWO DO:

 • zapytania o imię, nazwisko i stopień policjanta, który Cię legitymuje/zatrzymuje;
 • nagrywania (ale nie rozpowszechniania) interwencji policjantów, w sposób nieutrudniający ich działań;
 • przedstawienia swojej wersji wydarzeń i swoich racji.

Ponadto, w przypadku zatrzymania masz prawo do:

 • poznania przyczyny zatrzymania;
 • bezpośredniego kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym (poproś policjanta o zapewnienie tego kontaktu);
 • powiadomienia osoby najbliższej o zatrzymaniu;
 • niezbędnej pomocy medycznej (powiedz policjantowi, jeśli coś Ci dolega);
 • otrzymania odpisu protokołu zatrzymania (pamiętaj, żeby przed podpisaniem protokołu dokładnie go przeczytać i zgłosić wszystkie swoje uwagi);
 • wniesienia do sądu zażalenia na zatrzymanie (pamiętaj, że masz na to 7 dni od dnia zatrzymania)
 • natychmiastowego zwolnienia, jeżeli ustały przyczyny zatrzymania;
 • zwolnienia po upływie 24 godzin od chwili zatrzymania spowodowanego koniecznością ustalenia Twojej tożsamości lub podejrzeniem popełnienia wykroczenia;
 • zwolnienia po upływie 48 godzin od chwili zatrzymania w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa. Jeśli w tym czasie do sądu zostanie przekazany wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania, Twoje zatrzymanie może przedłużyć się o kolejne 24 godziny. Jeśli w tym czasie nie zostanie Ci doręczone postanowienie sądu o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, musisz zostać zwolniony.

Szczegółowe informacje na temat zgromadzeń zawarto w publikacji Fundacji „Prawo o zgromadzeniach. Praktyczny przewodnik” dostępnej na stronie www.hfhr.pl/wolnosc-zgromadzen

REKLAMA