Zakaz chowu klatkowego. Komisja Europejska podjęła decyzję

Komisja Europejska, w odpowiedzi na ogólnoeuropejską inicjatywę obywatelską, podjęła decyzję o zakazie chowu klatkowego zwierząt gospodarskich od 2027 roku. W całej Europie petycję w tej sprawie podpisało prawie 1,4 mln osób. 

chów klatkowy, zakaz chowu klatkowego shutterstock.com

Decyzja Komisji Europejskie jest efektem starań Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej "Koniec Ery Klatek" zainicjowanej przez organizacje Compassion in World Farming oraz Compassion in World Farming Polska. O przyjęciu nowej polityki względem chowu zwierząt gospodarskich KE poinformowała za pośrednictwem Twittera. 

Aktualnie na terenie Unii Europejskiej kury nioski i króliki są przetrzymywane w klatkach o powierzchni nie przekraczającej kartki papieru A4, natomiast samice świń są zmuszane do spędzania większości czasu w klatkach, w których nie mogą się nawet obrócić. 

ZOBACZ: Czy żywność ekologiczna rzeczywiście jest zdrowsza?

Przypomnijmy, że Europejski Inicjatywa Obywatelska jest narzędziem, dzięki któremu obywatele Unii Europejskiej w liczbie co najmniej jednego miliona i z co najmniej siedmiu państw UE mogą  zwrócić się do Komisji Europejskiej o zaproponowanie działań prawnych w dziedzinach, w których Komisja jest do tego uprawniona. Europejska Inicjatywa Obywatelska funkcjonuje od 2012 roku i jest dowodem na to, że oddolnie da się coś zmienić nawet w takim molochu, jakim jest Unia Europejska. 

Na oficjalnej stronie Compassion in World Farming Polska możemy przeczytać słowa prezeski organizacji, Małgorzaty Szadkowskiej, która nie kryje satysfakcji z decyzji podjętej przez Komisję Europejską: „Od siedmiu lat prowadzę tę kampanię w Polsce i wiem, że polscy obywatele i obywatelki czekają niecierpliwie na wprowadzenie zakazu. Bardzo mnie cieszy, że Parlament Europejski dziś zajął zdecydowane stanowisko w tej sprawie. Teraz nadszedł czas, aby politycy przekuli słowa w czyn - wszyscy czekamy na decyzję Komisji i ogłoszenie ambitnego planu jak zakończyć używanie tych przestarzałych narzędzi tortur zwanych klatkami”.

Organizacja szacuje, że w Polsce żyje 43 mln zwierząt, które są zmuszane do życia w klatkach. W skali całej Unii Europejskiej jest to blisko 300 milionów zwierząt!

Komisja Europejska została również wezwana przez europejskich parlamentarzystów do „przedstawienia propozycji zakazu okrutnego i niepotrzebnego przymusowego tuczu kaczek i gęsi w produkcji foie gras”. 

Niestety sytuacja zwierząt nie poprawi się z dnia na dzień, gdyż wczorajszy komunikat oznacza początek długiej drogi legislacyjnej, na której końcu wydany zostanie całkowity zakaz stosowania systemu klatkowego. Ile to wszystko potrwa?

Komisja zobowiązuje się do przedstawienia do końca 2023 roku wniosku ustawodawczego mającego na celu stopniowe wycofanie, a ostatecznie zakazanie w 2027 roku stosowania systemów klatkowych w odniesieniu do wszystkich zwierząt wymienionych w inicjatywie. Chodzi głównie o kury, świnie, cielęta, króliki, kaczki, gęsi oraz pozostałe zwierzęta gospodarskie.

PRZECZYTAJ: 8 mitów o ekologii

"Zrównoważony system żywnościowy nie może istnieć bez wysokich standardów dobrostanu zwierząt. Dzięki naszym obywatelom Komisja będzie jeszcze ambitniejsza w tym względzie i stopniowo wyeliminuje stosowanie systemów klatkowych w hodowlach zwierząt" - zapowiedział Janusz Wojciechowski, unijny komisarz ds. rolnictwa.

Ponadto Komisja Europejska ogłosiła, że prowadzone są prace nad wprowadzeniem odpowiednich regulacji prawnych dot. zwierząt importowanych spoza Unii Europejskiej, aby i one musiały podlegać europejskim normom. 

Wsparcie dla rolników

Na całe szczęście nie jest to prawo oderwane od rzeczywistości europejskich rolników, którzy będą mogli liczyć na wsparcie z funduszy europejskich w celu modernizacji obiektów przeznaczonych na hodowlę zwierząt. Komisja będzie dążyć do wprowadzenia konkretnych środków wspierających w kluczowych powiązanych obszarach polityki rolnej, takich jak handel, badania i innowacje.

Źródła: 

https://www.ciwf.pl/aktualnosci/2021/06/sukces-ogromne-poparcie-parlamentu-europejskiego-dla-zakazu-hodowli-klatkowej-zwierzat-gospodarskich

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3297

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2018/000004_pl

 

Zobacz również:
REKLAMA