Aktywne dzieci są bystrzejszymi dorosłymi

Mózgi dzieci, które ćwiczyły fizycznie przed 12. rokiem życia, funkcjonują w dorosłym życiu lepiej niż małoletnich kanapowców.

ojcostwo, newsy, badania shutterstock.com

Naukowcy wykazali, że osoby aktywne fizycznie w dzieciństwie (do 12 roku życia) mają w późniejszym życiu wyższe funkcje poznawcze, niż ich rówieśnicy, którzy w młodym wieku nie zażywali ruchu – wynika z najnowszych badań opublikowanych w akademickim czasomiśmie „NeuroImage”.

REKLAMA

ZOBACZ: Kiedy pojawi się dziecko...

Już badania z poprzedniej dekady wykazały, że ćwiczenia fizyczne w dzieciństwie wpływają pozytywnie na rozwój funkcji poznawczych. Ostatnie odkrycia wskazują jednak, że korzyści płynące z ćwiczeń w dzieciństwie obejmują także utrzymanie i promocję funkcji poznawczych w wieku średnim i starszym. Ponadto postarano się zaobserwować, jakie zmiany w funkcjonalności i strukturze mózgu związane są z pozytywnym wpływem młodzieńczych ćwiczeń fizycznych na funkcje poznawcze w późniejszym życiu.

Grupa naukowców kierowana przez profesora Matsudę Tetsuyę z Tamagawa University's Brain Science Institute (Machida City, Tokyo), poza testami psychologicznymi, postanowiła wykorzystać MRI (obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego) w celu naświetlenia strukturalnych i funkcjonalnych zmian w mózgu, które kryją się za tym związkiem. Intensywność ćwiczeń w dzieciństwie oceniano za pomocą kwestionariusza. W ten sposób przeprowadzono badanie na 214 uczestnikach w wieku od 26 do 69 lat.

Przebieg badań

Najpierw badacze przeanalizowali związek między tym, czy uczestnicy ćwiczyli w dzieciństwie a ich reakcjami hamowania. Na czym polegają te reakcje i dlaczego są tak ważne? Kontrola hamująca jest zdolnością do zahamowania lub kontroli impulsywnych (czy automatycznych) odpowiedzi. W zamian pozwala tworzyć odpowiedzi przy użyciu uwagi i rozumowania. Ta zdolność poznawcza jest niezbędna do przewidywania, planowania i ustalania celów. Hamowanie blokuje zatem zachowania i zatrzymuje te nieodpowiednie, automatyczne reakcje, zmieniając je na lepsze, bardziej przemyślane i dostosowane do sytuacji.

PRZECZYTAJ: 10 mitów o ojcostwie

Naukowcy sprawdzili reakcje hamowania przy pomocy zadań typu go/no-go, pokazujących wskaźnik fałszywych alarmów - to nic innego jak naciskanie przycisku przez osobę badaną na ustalony wcześniej bodziec i powstrzymywanie się od wciśnięcia przycisku na inne bodźce. Odkryli, że uczestnicy, którzy ćwiczyli w dzieciństwie (do 12. roku życia) mieli niższy wskaźnik fałszywych alarmów (a zatem lepszą kontrolę hamowania) niż ci, którzy tego nie robili.

Co więcej, korelację tę stwierdzono niezależnie od wieku uczestnika. Co ciekawe, to czy uczestnicy ćwiczyli w wieku późniejszym niż 12 lat, nie miało żadnego wpływu na poprawę czy pogorszenie ich wyników.

Następnie naukowcy zbadali za pomocą MRI strukturalną i funkcjonalną łączność w mózgu oraz strukturę korową osób po teście go/no-go. Pozytywny związek między ćwiczeniami w dzieciństwie a funkcjami poznawczymi był widoczny w modułowej segregacji sieci mózgowych (odpowiedzialnej za segregowanie i porządkowanie informacji), wzmocnionej łączności między dwiema półkulami czy zwiększonej grubości kory mózgowej.

Ta ostatnia wartość jest o tyle istotna, że według wcześniejszych badań, grubość kory mózgu może częściowo odzwierciedlać liczbę złożonych połączeń między komórkami nerwowymi. Innymi słowy, grubsza kora prawdopodobnie ma bardziej złożone połączenia nerwowe, co przekłada się na większe zdolności umysłowe. Pozytywne wyniki testu psychologicznego go/no-go zostały potwierdzone lepszym obrazem mózgu w badaniu MRI u osób ćwiczących jako dzieci.

W okresie dziecięcym tworzenie sieci mózgowej jest podatne na czynniki środowiskowe i związane z doświadczeniami. Uważa się, że ćwiczenia fizyczne, wpływające w tym czasie na ogólną sprawność organizmu, optymalizują rozwój sieci mózgowej i są powiązane z utrzymaniem i promocją funkcji poznawczych w późniejszym życiu.

REKLAMA