Men's Health

Men’s Health jest magazynem dla aktywnych, wykształconych i dobrze sytuowanych mężczyzn, którzy są zorientowani na sukces w życiu zawodowym i prywatnym. Men’s Health co miesiąc daje czytelnikom sprawdzone patenty, rady, które wpływają pozytywnie na ich jakość życia, zdrowie oraz satysfakcję. 

dyrektor biura reklamy 

Maciej Musiał - director of advertising

sprzedaż reklam:

Ewa Ostaszewska-Krawiec - Women’s Health advertising manager

Tomasz Międlarz - Runner’s World advertising manager

Tomasz Czyszkowski - moto magazines advertising manager

Beata Suchorak - Key account

Jacek Kontecki - Key account

Katarzyna Kędzior - Key account

Marek Włodarczyk - Key account

Radosław Tomkowski - Key account

Anna Turecka - Event manager

kontakt telefoniczny: +48 71 780 66 11

 

Wydanie papierowe / paper edition:

Media kit 2022 (polski)

Media kit 2022 (english)

Specyfikacja techniczna reklam

Ad technical specification

Men's Health

Men’s Health jest magazynem dla aktywnych, wykształconych i dobrze sytuowanych mężczyzn, którzy są zorientowani na sukces w życiu zawodowym i prywatnym. Men’s Health co miesiąc daje czytelnikom sprawdzone patenty, rady, które wpływają pozytywnie na ich jakość życia, zdrowie oraz satysfakcję.

sprzedaż reklam: