Czy palenie cygar szkodzi?

Nie ma wątpliwości, że palenie papierosów szkodzi. Gdy jednak spytać, czy fajki i cygara mają równie negatywny wpływ na ludzkie zdrowie, zdania są już podzielone. Niesłusznie. Naukowcy z USA potwierdzili, że ich palenie także poważnie upośledza pracę płuc.

Bork 2010/shutterstock.com
fot. Bork 2010/shutterstock.com

Dym z papierosów jest główną przyczyną przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, która polega na postępującym i tylko częściowo odwracalnym ograniczeniu przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Do tej pory nie było jednak jasne, czy fajki i cygara również upośledzają funkcjonowanie płuc. W USA liczba palących papierosy spada, ale amatorów dymka z fajki czy cygara znacząco przybywa. Dlatego naukowcy przeanalizowali wyniki badań 3528 osób, by ocenić wpływ, jaki te używki wywierają na nasze płuca.

REKLAMA

W poddanej badaniu grupie 9% osób paliło fajki, 11% cygara, a 52% papierosy. W porównaniu z osobami niepalącymi palacze fajek i cygar mieli wyższy poziom kotoniny (związku powstającego podczas rozpadu nikotyny w organizmie ludzkim) w moczu i wyraźniej obniżoną wartość wskaźnika FEV1 (objętość powietrza wydmuchnięta z płuc w czasie pierwszej sekundy maksymalnie natężonego wydechu). Byli też dwa razy bardziej narażeni od osób nigdy nie palących na wystąpienie ograniczeń przepływu powietrza przed drogi oddechowe (jeśli sami nigdy nie palili papierosów; jeżeli palili, ryzyko jeszcze bardziej wzrastało).

Analizując te wyniki, autorzy badania wysnuli wniosek, że długotrwałe palenie fajki i cygar może, podobnie jak papierosy, niszczyć płuca i prowadzić do przewlekłej obturbacyjnej choroby płuc, która w Stanach Zjednoczonych jest czwartą najczęstszą przyczyną zgonów.

MH

Wróć do Newsroomu

REKLAMA