Cechy dobrego pracownika - czy je posiadasz?

I ty możesz zrobić karierę. Szczególnie jeśli nie jesteś ideałem. Wszystkie twoje cechy mogą w sprzyjających okolicznościach okazać się bardzo przydatne. Nigdy nie dowierzaj ekspertom i doradcom w sprawach wyboru własnego sposobu na sukces.

awans w pracy, kariera shutterstock.com
Sprawdź, jakie cechy sprawią, że sukces w każdej dziedzinie stanie przed Tobą otworem.

Psycholodzy od lat zastanawiają się, co decyduje o ty, iż dla jednych osiągnięcie sukcesu to bułka z masłem, a dla drugich niebosiężna góra. Od dawna poszukują czynników uniwersalnych, czyli takich, które dotyczą zarówno kariery pojedynczego człowieka, jak i sukcesów zespołu w firmie lub nawet całej organizacji. Wydaje się, że niedawno zagadka została rozwiązana.

ZOBACZ TEŻ: Jak żyć i pracować wydajniej?

Czy masz te cechy?

Okazuje się, że spośród kilkudziesięciu istotnych elementów wymienianych w rozmaitych poradnikach można wyłonić pięć zasadniczych, najczęściej tkwiących w mniejszym lub większym stopniu w nas. Doradcy personalni sądzą, że jeśli tylko będziemy przejawiali w zachowaniu poniższe cechy, to osiągniemy sukces zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.  

1. Życzliwość

Czyli pozytywny stosunek do otoczenia, który stanowi pewien względnie stały stan ducha.

 • Życzliwy uważa, że ludzie z natury są dobrzy oraz że można i trzeba im pomagać.
 • Spontanicznie i bez wyrachowania angażuje się w działania prospołeczne.  
 • Jest pogodny i chętny do współpracy, pełen wiary w powodzenie przedsięwzięć.  
 • Ludzie lubią jego towarzystwo, ponieważ czują się przy nim ważni i docenieni.  
 • Życzliwy umie słuchać z zainteresowaniem i zawsze pamięta o sprawach i problemach innych ludzi. 

2. Autonomia

Czyli poczucie wewnętrznej I ty możesz zrobić karierę. Szczególnie jeśli nie jesteś ideałem. Wszystkie twoje cechy mogą w sprzyjających okolicznościach okazać się bardzo przydatne. Nigdy nie dowierzaj ekspertom i doradcom w sprawach wyboru własnego sposobu na sukces. wolności i świadomość posiadania możliwości wyboru.

 • Człowiek autonomiczny ma głębokie przeświadczenie, że praca, którą wykonuje, nie jest jedyną możliwością zarobkowania.  
 • Jeśli dana praca mu nie odpowiada i czuje się w niej nieszczęśliwy, to elegancko wycofuje się z układu z przekonaniem, że są inne ciekawe firmy lub intratne zajęcia, którym warto z pasją się poświęcić.  

PRZECZYTAJ: Skuteczny sposób na awans w pracy

3. Przewodzenie

Czyli umiejętność wydobycia z pracowników tego, co w nich najlepsze pod kątem umiejętności zawodowych.  

 • Utalentowany przywódca słucha i rozumie pracowników.  
 • Podejmuje decyzje w oparciu o prawidłowe rozpoznanie możliwości personelu.  
 • Ufa ludziom i obdarza ich odpowiedzialnością.  
 • Prawidłowo ocenia pracę innych, potrafi udzielać informacji zwrotnej w taki sposób, aby nikt nie poczuł się upokorzony.  
 • Umiejętnie stosuje pochwały, wie, że uznanie działa często skuteczniej niż motywacja finansowa.  

4. Komunikacja

Czyli takie rozumienie innych, które jest zgodne z ich intencjami, oraz posługiwanie się językiem czytelnym dla słuchaczy.  

 • Człowiek o dobrych umiejętnościach komunikacyjnych umie spojrzeć na świat oczami innych.
 • Gdy mówi, koncentruje się na innych, a nie na sobie.
 • Celem rozmowy jest dla niego przekazanie informacji, nawiązanie kontaktu czy rozwiązanie problemu, a nie promocja własnej osoby.  
 • Potrafi słuchać aktywnie – zadając rzeczowe pytania, upewnia się, że dobrze zrozumiał to, co inni mają mu do powiedzenia.  
 • Nie zakłada, że tylko on ma monopol na prawdę, lecz stara się zrozumieć odmienne poglądy rozmówców.  
 • Nie poucza, nie ocenia, nie interpretuje wypowiedzi innych.  

5. Zasady

Czyli przeświadczenie, że istnieje nadrzędny kodeks zasad regulujących postępowanie człowieka, których przestrzeganie jest ważniejsze od doraźnych korzyści.  

 • Człowiek wierny zasadom postępuje zgodnie z nimi nawet wtedy, gdy nie ma nikogo, kto by to dostrzegł i docenił.  
 • Jego zachowanie jest spójne i w dużej mierze przewidywalne, ponieważ są granice, których nigdy nie przekroczy.  
 • Jest odbierany przez innych, jako człowiek godny zaufania.
 • Szczególnie cenne są dla niego takie wartości, jak skromność, samodyscyplina, ambicja, otwartość, życzliwość, szacunek dla innych, obowiązkowość, lojalność i uczciwość.  

W praktyce

Często się zdarza, że ludzie, za których nie dałbyś grosza, robią błyskotliwe kariery. Wydaje się to zupełnie niezrozumiałe i powoduje wrzenie krwi w żyłach. Często po cichu stwierdzamy, że sukces odnoszą ludzie znacznie gorsi od nas i co jak co, ale z pewnością nie „życzliwi” i bez „przyzwoitej moralności”. Niezależnie od te go, jacy inni są źli, proponuję zacząć od siebie i zabawić się w oszacowanie własnej zgodności z ideałem oraz określenie swoich szans na karierę.

Być może, w którymś z opisów rozpoznasz samego siebie, a zarysowane perspektywy okażą się jakby skrojone na twoją miarę. Zastanów, jakie cechy możesz u siebie zaobserwować. Być może uznasz, że charakterystyka do ciebie nie pasuje, ale pamiętaj, że zawsze najtrudniej jest spojrzeć na siebie z dystansu.

Zobacz również:
REKLAMA