Polityka prywatności - poznaj szczegóły » [ X ]

Kontakt

Dane teleadresowe

Motor-Presse Polska sp. z o.o.

ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław

tel. (71) 780 66 11
fax. (71) 780 66 12

Formularz kontaktowy

Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane

Kod*:

Redakcja Men's Health

dyrektor wydawniczy, redaktor prowadzący Aneta Martynów

dyrektor artystyczny Maciej Glinka

sekretarz redakcji Marek Girulski

redaktorzy odpowiedzialni działów 
Piotr Makowski (fitness i sport)
Piotr Pflegel (zdrowie)
Michał Gołębiewicz, Marek Alchimowicz, Sylwia Foremna (dieta)
Marek Szecht (seks i związki)
Beata Dżugaj, Patrycja Dudzisz (sztuka życia)
Jakub Skworz (styl)

redakcja online: Katarzyna Dwornik, Katarzyna Kupczyk, Michał Rosiak, Jakub Sawicki

grafika Katarzyna Heliasz, Katarzyna Szymczak

fotoedytor Agnieszka Fotiou, Anna Wysocka

produkcja sesji zdjęciowych Donata Kaufhold

product manager Waldemar Boszko

korekta Elżbieta Wieliczko, Sławomir Gruca

DTP Zbigniew Skrzypek, Przemysław Żyliński

 

Biuro reklamy

dyrektor biura reklamy 

Maciej Musiał - director of advertising

sprzedaż reklam:

Łukasz Kapłon - Men's Health advertising manager
Ewa Ostaszewska-Krawiec - Women’s Health advertising manager
Tomasz Międlarz - Runner’s World advertising manager
Tomasz Czyszkowski - moto magazines advertising manager

Beata Suchorak - key account
Katarzyna Kędzior - key account
Jacek Kontecki - key account
Natalia Michalska - key account
Radosław Tomkowski - key account
Marek Włodarczyk - key account
Marek Drej - key account

kontakt telefoniczny: +48 71 780 66 11

Dane kontaktowe działu reklamy dostępne w zakładce Reklama

 

Wydawnictwo
Motor-Presse Polska

Motor-Presse Polska Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000151026, o kapitale zakładowym w wysokości 2 860 000 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 899-00-26-326.

prezes zarządu Maciej Mizuro

dyrektor ds. administracyjnych Anna Stańczak

dyrektor ds. finansowych Krzysztof Janicki

business development and marketing director Rafał Stańczak

event manager Anna Turecka

kolportaż Anna Stańczak

prenumerata i numery archiwalne Agnieszka Młyńczak
menshealth.pl/prenumerata
prenumerata@mpp.pl
tel. +48 71 780 66 11 wewn. 329

drukarnia LSC Communications Europe sp. z o.o.

ZOBACZ RÓWNIEŻ Zamknij