Opony też się starzeją

Podczas użytkowania pojazdu opony stopniowo ulegają procesom starzenia - zależnie od warunków użytkowania. Zmiany związane ze sposobem użytkowania opon są tak bardzo zróżnicowane, że niemożliwe jest precyzyjne określenie czasu eksploatacji konkretnej opony.
Michelin
fot. Michelin

Opony składają się z różnych rodzajów materiałów oraz mieszanek gum, które nadają im istotnych cech dla ich właściwego funkcjonowania. Pod wpływem procesów starzenia właściwości użytkowe opon zmieniają się podczas ich eksploatacji. Zmiany osiągów opon zależą od czynników takich jak klimat, warunki przechowywania, sposób użytkowania: obciążenie, prędkość, ciśnienie oraz naprężenia, którym opony są poddawane podczas swojego życia.

Zmiany fizyko-chemiczne w elementach opony występują głównie podczas eksploatacji i są powodowane wewnętrznym nagrzewaniem się oraz naprężeniami związanymi z ciśnieniem, obciążeniem, odkształcaniem i uderzeniami, które nie występują w warunkach magazynowania opon.
Zmiany starzeniowe opon podczas ich magazynowania są niezauważalne lub znikome w porównaniu do szybkości zmian starzeniowych rozpoczynających się od chwili montażu opon i eksploatacji.

Opony Michelin są przechowywane w magazynach fabrycznych do 3 lat od daty produkcji według ściśle określonych metod i warunków przechowywania (temperatura, wilgotność, oświetlenie). Michelin gwarantuje, że opony dostarczane dystrybutorom są pełnowartościowe i zapewniają pełen potencjał osiągów podczas wprowadzania ich do eksploatacji. Dostarcza także dystrybutorom szczegółowe instrukcje określające warunki i metody ich przechowywania.

Podczas użytkowania opon

Standardowo koniec życia opony następuje, kiedy opona osiąga zużycie bieżnika sięgające limitu określonego przepisami (1,6 mm). Do tego czasu opona poddawana jest ekstremalnie różnym warunkom użytkowania (temperatura, ciśnienie, obciążenie, montaż, przechowywanie). Nie wolno także zapomnieć o kole zapasowym, które jest nieużywane, ale starzeje się w zupełnie innych i trudnych warunkach (wysoka temperatura).

Zalecenia dotyczące okresu użytkowania opon do aut osobowych i dostawczych

Ze względu na różne warunki użytkowania opon - obciążenie, prędkość, zmiany ciśnienia, stan dróg, uderzenia i inne uszkodzenia - Michelin zaleca coroczną kontrolę stanu opon (również koła zapasowego) przez specjalistę z dziedziny ogumienia oraz zaleca wycofanie opon z eksploatacji po przekroczeniu 10 lat od daty produkcji bez względu na wysokość bieżnika.

 

Michelin
rys. Michelin

 

Michelin
Zobacz również:
REKLAMA