REKLAMA

Biegi górskie, czyli biegiem na szczyt

Bieganie to świetny trening aerobowy, który pozwala spalić tłuszcz i wyrzeźbić sylwetkę. A jeśli swoją biegową trasę zamiast po płaskim wytyczysz przez wzniesienia i góry, odkryjesz, że bieganie może być również prawdziwie męską przygodą.

amygdala imagery 2009/shutterstock.com
fot. amygdala imagery 2009/shutterstock.com
Wybór mapy
Mapa to kopalnia informacji o otaczającym terenie. Im bardziej dokładna, tym lepiej. Najdokładniejsze mapy są tworzone do biegu na orientację. Sporządza się je według międzynarodowych standardów wyznaczanych przez IOF, czyli Międzynarodową Federację Orienteeringu. Dzięki temu na całym świecie wszystkie znaki topograficzne są jednakowe i nie ma problemów z odszyfrowaniem mapy.

Jednak pojedyncze arkusze takich map obejmują tylko niewielkie obszary. Dlatego w czasie dłuższych wypraw czy treningów wykorzystuje się topograficzne mapy turystyczne. Przed ich zakupem warto je przejrzeć i ocenić czytelność, dokładność i jakość wydania

Skala mapy
Pozwala określić proporcję, w jakiej zmniejszono rzeczywiste odległości w terenie. Im większa liczba w mianowniku, tym odwzorowanie jest mniej dokładne! W mapach górskich najczęściej spotyka się wydania w skali 1:50 000. Przeliczanie na rzeczywiste odległości polega na zakryciu ostatnich 2 zer, co da przeliczenie centymetrów ma metry. 1:50 000 -> 1 cm na mapie = 50 000 cm = 500 metrów w terenie.

REKLAMA

Drogi i szlaki
Zarówno dla biegacza, jak i dla rowerzysty to najważniejsze elementy planowania trasy. Warto dokładnie sprawdzić, jakiego rodzaju drogami i szlakami będziesz biegł (ścieżki leśne i polne, drogi utwardzane, drogi asfaltowe), aby zawczasu wiedzieć, jak trudny bieg Cię czeka. Na mapach turystycznych dodatkowym ułatwieniem jest oznaczenie szlaków turystycznych kolorami. Bardzo praktycznym dodatkiem, jakim część wydawców dzieli się z turystami, jest podanie odległości poszczególnych odcinków szlaków, a bywa, że i różnicy wysokości (przewyższeń).

Rzeźba terenu
Do odwzorowania kształtu terenu używa się warstwic (zwanych też poziomicami), czyli linii łączących punkty o jednakowej wysokości. Różnicę wysokości pomiędzy dwoma sąsiadującymi warstwicami nazywamy cięciem warstwicowym lub wysokością warstwicową. Wielkość ta zawsze jest podana na mapie w pobliżu skali, np. e=10 m, co oznacza, że między kolejnymi poziomicami jest różnica 10 metrów. Dzięki nim właśnie wiesz, gdzie jest ostre podejście, a gdzie płaski teren.

Kolory
Treść mapy jest wypełniona gamą kolorów i znaków. Niestety, tu oznaczenia mogą być różne. Dlatego dla pewności sprawdź legendę. Najczęściej można spotkać takie kolory, jak:

czarny - oznacza skały, kamienie oraz wszystkie sztuczne obiekty (budynki, drogi, ogrodzenia, linie kolejowe itp.)
brązowy
- elementy rzeźby terenu (warstwice)
niebieski
- elementy wodne (rzeki, jeziora, stawy) i bagienne
biały- obszary otwarte (łąki, pastwiska, pola uprawne itp.)
zielony
- tereny leśne
1 ... 2 3 4
STRONA 3 z 4

Komentarze

 (1)
ZOBACZ KOMENTARZE
REKLAMA